Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Pravidla pro turnaj těžkooděnců

Výstroj:

Do turnaje těžkooděnců smějí nastoupit urození i neurození bojovníci mající dobově i typově odpovídající kroužkovou zbroj na horní polovině těla, kroužkovou nebo kovovými či koženými doplňky opatřenou ochranu nohou a odpovídající přilbu.

Minimální výstroj:
kroužková košile s dlouhým rukávem a kovové rukavice, nebo kroužková košile s pěstnicemi, krátké prošívané nohavice a kožené holenice, lebka s kroužkovým závěsem.  Standardní ochrana nohou těžkooděnce jsou však kroužkové nohavice. Konečné rozhodnutí o dostatečnosti výstroje náleží sudím.

Výzbroj:

Do turnaje těžkooděnců lze nastoupit s libovolnými dobovými turnajovými (ztupenými) zbraněmi. Pokud bojovník zbraň ztratí nebo poškodí, může pokračovat v boji záložní zbraní. Výběr zbraní musí odpovídat dobovým zvyklostem.

Počet ani druh zbraní nastupujícího bojovníka není omezen, není však přípustné měnit si zbraně u hrazení. Je naprosto v pořádku, jestliže pán nastoupí do boje ozbrojen kopím, jezdeckým štítem, mečem a dýkou. Není povolena například kombinace pěchotní štít a jezdecký meč. Konečné rozhodnutí o zbraních a jejich kombinacích náleží sudím.

Pravidla boje:

 

Způsob a intenzita boje je věcí dohody mezi bojujícími, v rámci respektování základních bezpečnostních pravidel. Případné výjimky mají duelanti povinnost  nahlásit předem sudím. Samotný turnaj by měl co nejvěrněji simulovat podmínky na bitevním poli.