Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

TURNAJ (přihlášky)

 

Turnajská taxaVážení přátelé,
po 20 let trvání Turnaje se výše a způsob plateb v zásadě neměnily, nebo jen dílčím způsobem.
Jelikož se ale rok od roku náklady zvyšují, jsme po zralé úvaze a diskusi v rámci spolku nuceni přistoupit ke změně. Od letošního roku tak bude Turnaj financován stejně jako jiné akce Dvora, tedy náklady rozloženými rovnoměrně takříkajíc „na hlavu“, a to ve výši 400,- za osobu.
Děti do 15. let věku jsou i nadále nezpoplatněné.
Pokládáme to za spravedlivé a transparentnější, než byl dosavadní postup.
Platbu budeme upřednostňovat hromadnou, prostřednictvím každého seniora. Ovšem jak si tuto celkovou platbu připadající na počet účastnících se členů mezi sebou každý dům/družina rozloží, již je na jejich vlastním uvážení. Do zvyklostí, které vládnou v jednotlivých domech a družinách nemáme potřebu zasahovat.